เปิดจำหน่าย 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. / Ticket will go on sale 18 November 2023 10.00 AM GMT+7)

A Magical Night Patrick 20th Birthday Party
►กำหนดการแสดง: วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น.
►สถานที่: Centerpoint Studio
►ราคาบัตร : 4500 บาท
►กำหนดการเปิดจำหน่าย: วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
►ช่องทางการจำหน่าย: http://www.eintentofficial.com

A Magical Night Patrick 20th Birthday Party
►Date : Saturday 16 December 2023 at 6.00 PM
►VENUE: Centerpoint Studio
►Ticket Price : 4500 THB
►Ticket Open: Saturday 18th November 2024 at 10:00 AM
►Sale channel: http://www.eintentofficial.com/